Nyheiter

Kulturdepartementet har fått delrapportar om pandemiens konsekvensar for kulturlivet

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Pandemien har medført store konsekvensar for kunst- og kulturlivet. Kulturdepartementet har bedd Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt om å kartlegge og analysere konsekvensane for sektoren.

Oppdraget inkluderer å utarbeide eit framlegg til plan for kulturpolitiske verkemiddel som kan brukast i møte med utfordringar og å utvikle moglegheiter i tida som kjem. Kulturrådet og Norsk filminstitutt har levert følgande delrapportar i 2021 og vil levere sluttrapport i april 2022.

Delrapport 1. juli 2021: Pandemiens påvirkning på publikum og Gjennomgang av kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører i kultursektoren og stimuleringsordningen for kulturlivet 

Delrapport 16. desember 2021: Kunnskapsoppsummering – konsekvenser av pandemien i kultursektoren og tiltak for gjenoppbygging, Kunstnerne og koronapandemien og Kartlegging av kommunale og fylkeskommunale tiltak rettet mot kultursektoren for å avbøte konsekvensen av koronapandemien.

Departementet har òg fått notatet Kunnskapsinnhenting og foreløpige funn.

Sluttrapporten kjem i april 2022. 

Rapportane finn du samla her