Delrapporter om pandemiens konsekvenser for kulturlivet

Kulturdepartementet har bedt Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt om å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien for kultursektoren.

Kulturrådet og Norsk filminstitutt har levert følgende delrapporter i 2021: