Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kunnskapsbank skal bidra til forebygging og reduserte skader ved naturhendelser

Regjeringen foreslår å opprette en kunnskapsbank med data fra forsikringsselskapene om naturhendelser.

Dette vil hjelpe Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, kommuner og andre offentlige organer i det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet.

– Slik informasjon vil bidra til at forebyggende og beredskapsmessige tiltak settes inn der dette gir høyest samfunnsøkonomisk nytte. Dette vil kunne medføre reduserte skader, mindre behov for gjenoppbygging og lavere forsikringsutbetalinger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Regjeringen foreslår i tillegg lovbestemmelser som klargjør rettigheter og plikter for tjenestepliktige i Sivilforsvaret, og som danner grunnlag for en samleforskrift på sivilforsvarsområdet.

Lovforslaget inneholder også tilpasninger til lovgivning som har kommet til i etterkant av sivilbeskyttelsesloven, herunder bestemmelser i forvaltningsloven, forsvarsloven og personopplysningsloven.

Prop. 136 L (2019–2020) Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)

Til toppen