Prop. 136 L (2019–2020)

Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)

Lovforslag om endringer i sivilbeskyttelsesloven. Klargjøring av rettigheter og plikter i Sivilforsvaret og tilgang til data om naturskader.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget