Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i sivilbeskyttelsesloven

Høring med forslag til lovendringer som skal gi nødvendige hjemler for et pågående forskriftsarbeid på sivilforsvarsområdet. Målsettingen er å samle de fleste forskriftsbestemmelsene i én forskrift, med forbedret systematikk, modernisert språk og oppdatert innhold. Det er videre foretatt tilpasninger til lovgivning som har kommet til i etterkant av sivilbeskyttelsesloven, herunder bestemmelser i forsvarsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.01.2020

Vår ref.: 19/2727

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven).

Lovforslagene skal gi nødvendige hjemler for et pågående forskriftsarbeid på sivilforsvarsområdet. Målsettingen er å samle de fleste forskriftsbestemmelsene i én forskrift, med forbedret systematikk, modernisert språk og oppdatert innhold. Det er videre foretatt tilpasninger til lovgivning som har kommet til i etterkant av sivilbeskyttelsesloven, herunder bestemmelser i forsvarsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven. Det foreslås også en lovbestemmelse som skal legge til rette for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal eie og forvalte en dataplattform (Kunnskapsbanken), for innhenting, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data om naturhendelser til bruk for kommuner og andre relevante organers arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg foreslår departementet en forskriftshjemmel som gir åpninger for å kunne stille nærmere krav til kommunale rom som stilles til disposisjon for Sivilforsvaret.

Frist for å sende inn høringssvar er 6. januar 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2669939

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen
Janne Karlsen
avdelingsdirektør

Arild Holmsen
seniorrådgiver

 • Departementene

 

 • Fylkeskommunene

 

 • Fylkesmennene

 

 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forsvarsstaben
 • Hovedredningssentralen Nord-Norge
 • Hovedredningssentralen Sør-Norge
 • HV-stab
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
 • NRK
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Samerådet
 • Sametinget

 

 • Kvinners frivillige beredskap
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Redningsselskapet

 

 • Akademikerne
 • Brannfaglig fellesorganisasjon
 • Branntjenestemennenes organisasjon
 • Delta Samfunnsikkerhet
 • Frivillige organisasjoners redningsfaglige forbund
 • Kommunesektorens organisasjon
 • KS Bedrift
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges kommunaltekniske forening
 • Norges sivilforsvarsforbund
 • Norsk brannbefals landsforbund
 • Norsk brannvernforening
 • Norsk Redaktørforening
 • Norsk tjenestemannslag
 • NTL Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsråd
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Til toppen