Kvinnehelseutvalget leverte sin utredning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 2. mars mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kvinnehelseutvalgets NOU «Den store forskjellen: Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse».

Utvalget har vært ledet av professor Christine B. Meyer.

Målet for utredningen har vært å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. I tråd med Hurdalsplattformen har regjeringen varslet en ny strategi for kvinnehelse, og utvalget har også vurdert noen prioriterte innsatsområder og tiltak som er relevante for denne strategien.

– Vi har nå fått en grundig og god utredning fra Kvinnehelseutvalget. Mange har store forventninger til utredningen og til oppfølgingen av dette omfattende arbeidet. NOU-en blir sendt på høring på kvinnedagen 8. mars. Engasjementet rundt kvinnehelse er stort, og jeg ser fram til gode høringsinnspill. Vi vil bruke høringsuttalelsene i arbeidet med kvinnehelsestrategien, som vi tar sikte på å legge fram tidlig neste år, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utvalget har også sett på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. De har også undersøkt hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.