KVU Haugesund: Kvalitetssikringsrapport er klar

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Statens vegvesens konseptvalgutredning for utvikling av transportinfrastrukturen i Haugesundsområdet er nå vurdert av en ekstern kvalitetssikrer og har samtidig vært på høring. Nå skal vi behandle forslaget til løsning politisk, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for Haugesundsområdet. KVU-en beskriver strategi for fremtidig transport og transportinfrastruktur i Haugesund og deler av omegnskommunene Tysvær, Karmøy og Sveio. 

Statens vegvesen har stått for alminnelig lokal høring av konseptvalgutredningen, og den har vært til ekstern kvalitetssikring (KS1). Kvalitetssikring ble utført av grupperingen Holte Consulting AS/Samfunns- og næringslivsforskning AS/A-2 Norge AS/Proba Samfunnsanalyse AS. Rapporten er nå klar.

 Samferdselsdepartementet går nå gjennom de ulike vurderingene i saken. Disse vil danne grunnlag for regjeringens behandling av valg av overordnede linjer for videre planlegging i Haugesundsområdet.

Kvalitetssikringsrapport for KVU Haugesund