Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 737 fra stortingsrepresentant Else-May Botten (A)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bioforsk, Tingvoll