Landbrukskommissær Phil Hogan – visjoner for landbruket i EU

I en tale under markeringen av Irelands Farmer Association 60 års jubileum har EUs kommissær for landbruk og bygdeutvikling, Phil Hogan, presentert noen refleksjoner over utviklingen i landbruket i EU generelt og om utviklingen i Irland spesielt. Hogan la også fram sine perspektiver og visjoner for landbruket i EU, blant annet at landbrukets rolle i matkjeden må styrkes.

Talen gir et bilde av Hogans prioriteringer for landbruket i de nærmeste årene, rapporterer landbruksråd ved EU-delegasjonen i Brüssel, Knut Øistad.

Landbruket i EU omfatter om lag 12 millioner gårdsbruk og ca 25 millioner mennesker involvert i den primære landbruksproduksjon. Inkluderes videreforedling øker antallet sysselsatte til 46 millioner mennesker og antallet virksomheter til mer enn 15 millioner. Verdiskapingen i matkjeden beløp seg til 800 milliarder EUR og omsetningen nådde i 2013 en verdi på 4 trillioner EUR[1] . Verdikjedene for mat og fiber er største sysselsetter i EU. 

I 2013 passerte EU USA som verdens ledende eksportør av landbruksvarer (120 milliarder EUR i 2013). EU er også verdens største importør av landbruksvarer (102 milliarder EUR i 2013[2]). 

Eksporten av landbruksvarer (food and drink) fra Irland har økt med 40 % de siste fire år. Næringsmiddelindustrien er landets viktigste industrisektor og sysselsetter 167 000 personer. 

Hogans visjoner

Hogan legger fram disse visjonene for landbruket i EU: 

  • Konsolidere landbrukets markedsorientering og styrke konkurranseevnen og produktiviteten
  • Bidra til at landbrukets utøvere har nødvendig ekspertise og kunnskap til å møte utfordringene for landbruket i EU
  • Skape ny vitalitet i distriktene gjennom sterkere koblinger til oppstrøms- og nedstrøms virksomheter i tilknytning til landbruket.
  • Styrke landbrukets rolle i matkjeden i lys av markedskonsentrasjonen både i foredlings- og salgsleddet
  • Fornying av landbruket gjennom tiltak for å stimulere yngre bønder. 

Prioriteringene er en direkte følge av Europakommisjonens hovedprioritering for denne mandatperioden: Arbeidsplasser, vekst og innovasjon. Hogan understreker at etterspørselen etter landbruksvarer vil øke utenfor EU. Han vektlegger derfor landbrukets eksportmuligheter og betydningen av handelsavtaler, herunder TTIP. 

Hogan var spesielt tydelig på skjevheter i konkurransen i matkjeden. Han er også tydelig på at det frivillige initiativet i EU, «Supply Chain Initiative», ikke er tilstrekkelig for å møte utfordringene for god handelsskikk i matkjeden. Hogan skaper med dette forventninger om at det vil komme et initiativ fra Europakommisjonen for mer effektive konkurranseforhold i matkjeden, rapporterer landbruksråd Knut Øistad. 

Landbruksråd Knut Øistad.
Landbruksråd Knut Øistad. Foto: Landbruks- og matdepartementet


[1] High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain. Report. 15 October 2014.

[2] European Commission. Monitoring Agri-trade Policy. Agricultural trade in 2013. EU gains in commodity exports.

Til toppen