Legger til rette for bygging av Atløysambandet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Atløysambandet er et godt prosjekt som binder lokalsamfunn sammen, og som gir nye muligheter både for folk og næringsliv i regionen, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Regjeringens løsning innebærer at Sogn og Fjordane får beholde like mye penger til fergesambandet, selv om deler av sambandet erstattes av bru til Atløy. I tillegg vil fylket få midler til vedlikehold av den nye veistrekningen til Atløy.

- Dermed legger vi til rette for at fylket kan bruke frigjorte midler fra fergedriften som et bidrag til å realisere en ny bro, sier Sanner. Fylket kommer minst like godt ut som med en fergeavløsningsordning, påpeker Sanner, som viser til at en videre avgjørelse om realisering av Atløysambandet nå ligger hos Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Det har lenge vært et lokalt ønske om å erstatte fergestrekningen Askvoll – Gjervik med bru. Dersom innbyggerne på Atløy får bruforbindelse til fastlandet gjennom bygging av Atløysambandet, vil det fortsatt gå ferge fra Askvoll til Fure og Værlandet.

I dag regnes Askvoll-Gjervik/Fure/Værlandet som ett samband, som mottar om lag 19,5 millioner kroner gjennom inntektssystemet til fylkeskommunen. Selv om deler av strekningen erstattes av en fastlandsforbindelse, vil fylkeskommunen få like mye tilskudd som før.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00