Leietakerne skal høres

Sammen med Leieboerforeningen skal regjeringen styrke kunnskapen om det norske leiemarkedet.

– Vi har behov for å vite mer om leietakernes situasjon. Jeg håper og tror at samarbeidet vil gi oss innsikt i hvordan leie kan bli et enda tryggere alternativ til å eie, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Rundt én million nordmenn leier bolig. For de aller fleste fungerer det godt, men vi vet at leietakere ofte bor trangere enn de som eier, har mer fuktskader i boligen og opplever miljøet rundt boligen som dårlig. En del leietakere synes også bosituasjonen er lite forutsigbar.

− Det skal være trygt å leie bolig, og det skal være et fullgodt alternativ for de som ikke kan eller ønsker å eie. Jeg ser frem til å samarbeide med Leieboerforeningen om å få mer kunnskap om leiemarkedet, og hvordan vi kan bedre situasjonen for leietakere og utleiere, sier Astrup.

Statsråden har også gitt Leieboerforeningen i oppdrag å kartlegge hvordan utleiere kan legge til rette for at leietakernes stemme kommer bedre frem. Oppdraget skal gi oversikt over ulike medvirkningsmodeller og eksempler på god beboermedvirkning. Rapporten skal leveres før jul.

– Mange utleiere ønsker gode eksempler på beboermedvirkning velkommen, og vil bidra inn i Leieboerforeningens kartleggingsarbeid, forteller statsråden.

Dette er et av flere grep regjeringen nå gjør for å fremme et velfungerende leiemarkedet. Tidligere denne måneden utvidet vi Husleietvistutvalgets virkeområde til å gjelde hele landet, slik at enda flere kan få løst sine boligtvister på en rask, billig og kompetent måte.

For presse:

Ta kontakt på telefon 22 24 25 00

eller på ke@kmd.dep.no