Sammen om et grønt industriløft

Som næringsminister har jeg fra dag én vært opptatt av å bruke tid på å reise rundt i landet, treffe bedrifter fra nord til sør, møte de tillitsvalgte og arbeidsfolk. Da jeg tiltrådte i oktober satte jeg meg som mål å møte minst 100 bedrifter før jul. Allerede i november var målet nådd, og jeg har møtt mange flere siden den gang.

Jeg er mektig imponert over kompetansen og pågangsmotet jeg har møtt underveis. For meg er disse møtene inspirerende. Og de er viktige. Skal jeg gjøre en best mulig jobb som næringsminister må jeg treffe dere som har skoene på. Som kan vise frem hva vi er gode på i norsk næringsliv. Og som kan vise vei til hvordan vi kan bli enda bedre. Jeg har allerede skrevet ut flere notatbøker underveis. Og jeg tar alle innspill med meg i arbeidet med de store oppgavene vi står overfor.

Regjeringen har satt seg ambisiøse mål for de neste årene. Innen 2030 skal vi kutte klimagassutslippene i Norge med 55 prosent. Vi skal få flere i arbeid, øke aktiviteten over hele landet, og øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent – også det innen 2030. På den veien vi nå har tatt fatt på, trenger vi et tett og godt samarbeid med partene i arbeidslivet, med industrien og resten av næringslivet.

Når vi spiller på lag, kan vi utrette store ting. Det har norsk industrihistorie vist oss. Og nå skal vi i fellesskap utvikle nye, grønne industrieventyr i Norge. Det er viktig for å nå klimamålene vi har satt oss. For å øke fastlandseksporten. Og styrke norske bedrifters globale konkurransekraft.

Statsministeren har bedt meg ta et samlet ansvar for regjeringens arbeid med et grønt industriløft. Dette legger vi nå et offensivt løp for. Innsatsområdene vil være grønne industriprosjekter innenfor hydrogen, havvind, CO2-håndtering og batterier. Samt større, grønne prosjekter i eksisterende fastlandsindustri, som prosessindustri, skog- og trenæringen og annen bioøkonomi. Utgangspunktet vårt er godt, men tempoet må økes betydelig.

I løpet av våren vil vi legge frem et handlingsrettet veikart som viser hvordan regjeringen skal jobbe sammen med partene i arbeidslivet og industrien for å få fart på nye, grønne industriprosjekter. Det er høye mål vi har satt oss, men her ligger det også store muligheter for norske bedrifter. Muligheter som vi skal gripe i fellesskap.