Lokalmatopplevelser viktigere for turister

Turistundersøkelsen viser at lokalmatopplevelser blir stadig viktigere. I 2014 var det 30 millioner kommersielle reisedøgn, en økning på 3 prosent, og 43 prosent flere turister kjøpte lokalmat på reise i Norge enn i 2013.

Innovasjon Norge vil styrke norsk resieliv, og løfte norsk reiseliv fra transportturisme til opplevelsesturisme ved å knytte reiselivsnæringen tettere opp mot norsk mat, kultur og opplevelser. I 2014 kjøpte 43 prosent flere turister lokalmat på sin reise til Norge enn året før, og de matglade turistene la igjen 660 millioner kroner mer enn gjennomsnittsturistene. Det viser at lokalmatopplevelser blir stadig viktigere i norsk turisme. 

I 2014 kjøpte 43 prosent flere turister lokalmat på sin reise til Norge enn året før, og de matglade turistene la igjen 660 millioner kroner mer enn gjennomsnittsturistene. Foto: Innovasjon Norge Foto: Foto: Innovasjon Norge
Til toppen