Skal bekjempe grensekryssende kriminalitet fra ny politistasjon ved svenskegrensen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Tirsdag åpnet den norske og den svenske justisministeren en ny politistasjon ved grensen til Sverige.

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne en midlertidig politistasjon her ved grensen til Sverige. Alvorlig kriminalitet foregår også utenfor byene og tettstedene våre, og den kjenner ingen landegrenser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Politistasjonen på Magnormoen ble besluttet opprettet i 2017, men den forrige regjeringen igangsatt aldri byggingen. Derfor tok jeg i fjor initiativ til å raskt etablere et midlertidig tjenestested ved grensen på Magnormoen, sier Mehl.

Den nye politistasjonen er et viktig bidrag til å styrke politiets innsats mot grensekryssende kriminalitet, og er lokalisert rett ved en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger. Politistasjonen skal være operativ til en felles norsk-svensk politistasjon i området er ferdig bygget.

I første omgang er det norsk politi som flytter nærmere grensen. Om noen få år kommer også svenskene etter. Den permanente felles politistasjonen skal etter planen stå klar på grenselinjen i løpet av 2024, kun et steinkast fra den midlertidige stasjonen.

– Den nye politistasjonen vil bidra til å styrke et allerede nært og godt samarbeid med våre svenske politikollegaer, og bidra til at politiet kan bekjempe grensekryssende kriminalitet på en smartere, bedre og mer effektiv måte, avslutter justis- og beredskapsministeren.