Mæland møtte russisk minister i Moskva

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Monica Mæland deltok på norsk-russisk økonomisk kommisjon i Moskva.

- Vi hadde et godt møte, hvor vi tok opp flere saker knyttet til norsk og russisk næringsliv. Kommisjonen er en av våre viktigste møteplasser for myndighetskontakt med Russland, og det er positivt at vi har tatt opp kontakten, sier næringsminister Monica Mæland.

Invitert før jul

Mæland ble invitert til Moskva under minister Sergej Donskojs besøk til Oslo i november i fjor. De ble da enige om å gjenoppta den politiske dialogen om handel og økonomisk samarbeid.

Forrige møte i kommisjonen var i Oslo, i juni 2013. Mæland er den første norske ministeren som besøker Moskva siden 2014.

Samarbeid på områder som fiskeriforvaltning og havbruk, skipsbygging, luftfart, reiseliv, forskning samt næringslivssamarbeid generelt var blant temaene som ble løftet i Moskva,

- Viktig naboland

- Russland er et viktig naboland for oss og vi ønsker å opprettholde et godt og praktisk forhold. Vi ser nå frem til videre dialog med russiske myndigheter om saker som er viktige for det norsk-russiske bilaterale samarbeidet, sier Mæland.

Utenriksminister Børge Brende besøkte Arkhangelsk i slutten av mars og hadde et godt og konstruktivt møte med sin russiske motpart utenriksminister Lavrov.

For Norge er det viktig at Europa fortsetter å stå samlet bak reaksjonene på de russiske folkerettsbruddene overfor nabolandet Ukraina. Norge har sluttet opp om EUs restriktive tiltak ved å innføre egne, tilsvarende tiltak. Disse gjelder fortsatt, og Norge har ikke endret holdning i dette spørsmålet.

Se flere bilder fra besøket her.

Fakta:

  • Norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og tekniskvitenskapelig samarbeid er en av våre viktigste møteplasser for bilateral myndighetskontakt med Russland. Kommisjonen ledes av næringsministeren fra norsk side, og av naturressurs- og miljøminister fra russisk side.
  • Kommisjonen møtes vanligvis årlig, vekselvis i Norge og Russland. Kommisjonen har tre aktive arbeidsgrupper – én for regionalt og grensenært samarbeid, én for reiseliv og én for skipsbygging/maritimt samarbeid.
  • Samhandelen med varer mellom Norge og Russland er begrenset og utgjorde 11,8 milliarder kroner i 2016, en nedgang på 14 prosent fra året før. Etter noen år med jevn vekst, er handelen nå på samme nivå som for ti år siden. Vi importerer mineralolje og mineraloljeprodukter, metaller og vegetabilske oljer fra Russland
  • Russland var Norges største enkeltmarked for sjømat i 2013 og sjømat har tradisjonelt utgjort 75-80 prosent av all norsk eksport til Russland. Da Russland i august 2014 innførte importforbud på matvarer fra EU og en rekke andre land, deriblant sjømat fra Norge, forsvant dette markedet over natten. Sjømateksportørene fant nye markeder for sine produkter, men handelen med Russland forblir begrenset.
  • Rundt 70 norske bedrifter har en eller annen form for tilstedeværelse i det russiske markedet. De fleste er tilknyttet St. Petersburg-området, men det er norsk aktivitet også i Murmansk og Moskva. Jotun, Statoil, DNV GL, Thrane Teknikk, Wilhelmsen Ships Service, Kongsberg Maritime, Reinertsen, Tschudi Logistics og Hoegh Autoliners er eksempler på bedrifter i Russland. Ekornes, Helly Hansen, Janus og Stokke salgskontorer i St. Petersburg.
  • Norske bedrifter har de senere år vært tilbakeholdne med å gå inn i det russiske markedet. Inntrykket er at dette i like stor grad skyldes uforutsigbare rammevilkår og den økonomiske situasjonen i landet som innføringen av restriktive tiltak.