Historisk arkiv

Gjenopptar politisk dialog om norsk-russisk handel og økonomisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsminister Monica Mæland møtte i dag den russiske ministeren Sergej Donskoj. Dette er første gangen Norge og Russland har bilaterale møter på statsrådsnivå siden 2014.

- Jeg hadde et konstruktivt og godt møte med minister Donskoj. Vi er positiv til å gjenoppta den politiske dialogen om handel og økonomisk samarbeid med Russland, slik flere EU-land allerede har gjort, sier Mæland.

Naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj er Mælands motpart i norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk samarbeid. Kommisjonen er en av våre viktigste arenaer for myndighetskontakt med Russland.

Forrige møte i kommisjonen fant sted i juni 2013, i Oslo. Et planlagt møte i mai 2014 ble avlyst. Donskoj har nå invitert Mæland til et nytt møte i Moskva våren 2017.

- Vi ønsker et godt  naboforhold til Russland, ikke minst i nord, hvor vi har felles grense og felles interesser. Dagens møte er viktig i denne sammenhengen, sier Mæland.

Norge har sluttet seg til EUs restriktive tiltak som ble innført i august 2014. De ble innført som en reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina.

Norge har videreført det bilaterale og regionale samarbeidet med Russland på alle områder som ikke er omfattet av de restriktive tiltakene.

Minister Donskoj ble invitert til Norge av olje- og energiminister Tord Lien. De har hatt samtaler om petroleumsvirksomhet i nordområdene og om samarbeidet på energisiden.  Donskoj har også hatt møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen om det bilaterale miljøsamarbeidet.

Fakta:

  • Handelen med Russland er begrenset og utgjorde 12,9 milliarder kroner i 2015. Det var en nedgang på 15 prosent fra året før.
  • Handelen har økt gradvis de siste ti årene, men er nå tilbake på samme nivå som for ti år siden.
  • Det er eksport fra Norge som går ned. Importen fra Russland holder seg stabil.
  • Tradisjonelt har sjømat utgjort ca. 75 prosent av all eksport fra Norge til Russland. Norge ble derfor svært hardt rammet av at Russland i august 2014 innførte forbud på import av matvarer fra EU og en rekke andre land, herunder Norge.
  • Norsk sjømatindustri omstilte seg raskt, og fant nye markeder etter at Russland falt bort.