Forsiden

Markerer samisk språkuke!

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Siste uken i oktober skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet være med på å synliggjøre vårt samiske språkmangfold, som del av en felles innsats under den Samiske språkuken 2021. Det er Sametinget som er ansvarlig arrangør av samisk språkuke.

Gjennom uken er det store og små arrangementer rundt om i landet. Blant annet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gleden av å invitere til en utendørs utstilling i forbindelse med språkuken, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Statsråden får selskap av den nyvalgte sametingspresidenten, Silje Karine Muotka, ved åpning av utstillingen Árbu/Arv mandag 25. oktober. Utstillingen er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og designbyret Árvu og vises på Stasjonsallmenningen i Bjørvika frem til søndag 31. oktober.

- Vi setter stor pris på at sametingspresidenten har anledning til å markerespråkuka sammen med oss og vi ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover, sier Gram.

For tredje år på rad blir samisk språkuke arrangert 25.–31. oktober 2021. Språkuka er en del av Sametingets langsiktige språksatsing for å styrke de samiske språkene og har som mål å løfte språkenes status.

- Vi skal ha levende samiske språk i Norge. Det er gledelig at det er en økende bevissthet blant samer om de samiske språkene, men vi trenger å øke kunnskapen i hele samfunnet. Vi har alle et ansvar for å bidra til å løfte de samiske språkene. Det er ikke bare samene som skal bære ansvaret med å synliggjøre samisk. Også majoritetsbefolkningen kan bidra til at de samiske språkene holdes levende, sier Gram.

- Regjeringen ønsker å gjennomføre et krafttak for samiske språk og et nasjonalt samisk kulturløft. Dette er oppgaver jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Gram.

- Mii oaidnalit!

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22242500