Mattilsynets dyrevelferdstilsyn

I årets åtte første måneder avdekket Mattilsynet brudd på regelverket i 53 prosent av dyreholdene de førte tilsyn i, men få av bruddene var alvorlige. 67 prosent av dyrevelferdstilsynene var uvarslet.

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1971 dyrehold, og i 1554 av disse var dyrevelferd formålet med tilsynet. Andelen regelverksbrudd må vurderes i lys av at dyrehold Mattilsynet mener har størst risiko for dårlig dyrevelferd, får tilsyn oftere enn andre. Det ble registrert 16 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel.

– Regjeringen vil styrke Mattilsynet for å sikre god dyrevelferd og dyrehelse hos alle produksjons- og kjæledyr. Som en start har vi derfor foreslått å bevilge 20 millioner ekstra til Mattilsynet allerede i tilleggsproposisjonen nå i høst. Halvparten av dette er øremerket dyrevelferd- og tilsyn, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.