Medieeierskapsloven oppheves

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Medieeierskapsloven oppheves med virkning fra 1. juli. En ny lov om åpenhet om eierskap i medier gjelder fra samme dato.

13. juni sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å oppheve medieeierskapsloven. Loven oppheves med virkning fra 1. juli. Etter dette er det bare Konkurransetilsynet som fører tilsyn med oppkjøp og sammenslåinger på medieområdet, etter konkurranselovens regler om fusjonskontroll.

Samtidig trer en ny lov om åpenhet om eierskap i medier i kraft. Loven opprettholder Medietilsynets oppgaver knyttet til åpenhet om og innsyn i eierforhold på mediesektoren.

-  For å kunne ta stilling til den informasjonen som formidles gjennom mediene, er det viktig å vite hvor informasjonen kommer fra og hvilke interesser som står bak, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

-  Kunnskap om mediene, inkludert om eierskap, oppkjøp og maktforhold, gir mediebrukerne et bedre grunnlag for å ta stilling til det innholdet som formidles. Den nye loven gir Medietilsynet et klart mandat og nødvendige verktøy i arbeidet med å øke kunnskapen om eierskap i mediene, sier Helleland.