Medieøkonomi på dagsorden i Nordisk ministerråd

Situasjonen i det nordiske mediemarkedet, og særlig konkurransen fra globale aktører i annonsemarkedet, var et hovedtema under møtet mellom de nordiske kulturministrene på Svalbard 25. april.

Under møtet presenterte Nordicom sin ferske rapport om utviklingen i annonsemarkedet, som er gjort på oppdrag fra Nordisk ministerråd for kultur. Ministrene drøftet rapportens konklusjoner og utviklingens betydning for det fremtidige nordiske medielandskapet. Ministrene ble enige om å følge opp rapporten med en policy-utredning som kan foreslå konkrete tiltak.  

- Mediene spiller en sentral rolle i å opprettholde sunne demokratier i de nordiske landene. Vi trenger en mangfoldig mediesektor som kan forvalte ytringsfriheten og formidle nordisk språk og kultur. De fallende annonseinntektene kan ha konsekvenser for medienes mulighet til å ivareta sitt samfunnsoppdrag. Dette er en felles bekymring i de nordiske landene. Jeg er derfor glad for at vi har blitt enige om å bestille en policy-utredning, som kan gi konkrete innspill til hva vi kan gjøre sammen for å skape rammevilkår som bidrar til en fortsatt bærekraftig og vital mediebransje i Norden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Etter møtet har de nordiske kulturministrene avgitt en felles uttalelse:

- Vi ønsker å sikre et bærekraftig, pluralistisk medielandskap med en god balanse mellom allmennkringkastere, privateide medier, globale online-medier og nye innovative medieprosjekter. Det er fundamentet for en bred og fri demokratisk debatt i de nordiske landene. Vi ser derfor med bekymring på utviklingen i reklamemarkedet og konsekvensene den kan ha for medielandskapet. Vi følger dette nøye også på nasjonalt nivå. For å identifisere mulige konkrete tiltak i det nordiske samarbeidet, vil vi iverksette en policy-utredning som skal komme med anbefalinger. Utredningen skal være klar til det neste møtet mellom de nordiske kulturministrene.

Uttalelse om utviklingen i et digitalisert mediemarked fra de nordiske kulturministre, Svalbard 25. april 2017

Rapporten fra Nordicom -  Nordisk Informasjonssenter for Medie- og Kommunikasjonsforskning kan leses på deres nettsider 

Til toppen