Forsiden

Mehl til Stockholm for EU-møte

Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (SP) deltar onsdag og torsdag i EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Stockholm.

Aktuelle tema på møtet er retur og samarbeid med tredjeland, migrasjonsutfordringer i Europa, og kriminalitetsbekjempelse.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund. Tlf: 412 86 911.