Mer fleksibilitet for hvalfangere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag besluttet å innlemme Nordsjøområdet i samlekvote for vågehval.

- Hvalfangstnæringen har ønsket mer fleksibilitet i hverdagen, og med denne tilpasningen kommer vi næringen i møte. Dette er en riktig tilpasning av forvaltningen basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, og jeg er opptatt av å forenkle der vi kan, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Området for samlekvoten i 2016 strekker seg nå fra Svalbard til og med Nordsjøen. Justeringen i fangstområde vil ikke medføre noen endring i totalkvoten for hvalfangst, som i 2016 er på 880 vågehval.

Når Nordsjøområdet blir innlemmet i samlekvoten innebærer dette at det samlet kan fanges 710 dyr ved Svalbard, i Barentshavet, i Norskehavet og i Nordsjøen. De resterende 170 dyrene må fangstes i området rundt Jan Mayen.