Merete Smith ny styreleder i Nationaltheatret

Onsdag 7. juni blir det oppnevnt nytt styre for Nationaltheatret AS.

- Dette er et dyktig og bredt sammensatt styre, som har mye å tilføre i arbeidet med å modernisere og oppgradere en av våre viktigste scenekunstinstitusjoner. Teatret står foran en spennende tid som vil kreve mye også av styret, blant annet når det kommer til den forestående rehabiliteringen av teatret.

- Jobben som er gjort under Anne Engers dyktige ledelse danner et svært godt grunnlag for det nye styret, og jeg ønsker dem alle lykke til med det videre arbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Styret får følgende sammensetning for perioden 2017-2021:

Styreleder: Merete Smith, generalsekretær, Oslo
Nestleder: Benny Fredriksson, VD for Stadsteatern, Stockholm

Styremedlem 1: Asta Busingye Lydersen, artist, Oslo
Styremedlem 2: Henrik Langeland, forfatter, Oslo
Styremedlem 3: Tone Winje, kulturskolerektor, Moss

1. vara: Martin Biehl, museumssjef, Oslo
2. vara: Margaretha Østern, pensjonist, Oslo

I tillegg oppnevnes tre representanter med personlige varamedlemmer av og blant de ansatte for perioden 2017-2019.

Til toppen