Norsk støtte til flyktninger og migranter fra Venezuela

Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela har ført til en alvorlig humanitær situasjon som rammer store deler av befolkningen og har sendt fem millioner mennesker på flukt. På en giverkonferanse arrangert av Spania og Europakommisjonen i dag, bekreftet Norge støtten til Venezuela og nabolandene.

Norge, Canada, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) var medarrangører for konferansen.

Les mer om giverkonferansen på EUs nettsider.

Som følge av krisen i Venezuela har over fem millioner mennesker forlatt landet. 4,3 millioner av disse oppholder seg i nabolandene, der presset nå er stort på helsetjenester, utdanningstilbud og andre basistjenester. Krisen er en av de raskest voksende humanitære krisene i verden.

Den regionale humanitære responsplanen for 2020 ber om 1,41 milliarder USD til den humanitære innsatsen. Så langt er kun ti prosent av finansieringsbehovet dekket.

- Norge bidrar til responsen på den humanitære krisen i Venezuela og nabolandene gjennom frivillige organisasjoner, FN og Røde Kors-bevegelsen. Vi har nå annonsert et bidrag på 48 millioner kroner til innsats for flyktninger og migranter i Venezuelas naboland. Med dette bidrar Norge samlet med 87 millioner kroner til Venezuela og nabolandene, sier statssekretær Marianne Hagen, som representerte Norge i givermøtet. 

Ifølge UNHCR har Ecuador og Colombia mottatt henholdsvis 400 000 og 1,6 millioner venezuelanske migranter og flyktninger. Antallet har økt sterkt de siste årene og bidratt til økende fremmedhat. Migrantene og flyktningene utsettes ofte for ulike typer trakassering, og det rapporteres om rekruttering inn i kriminalitet og væpnede grupper. Mange kvinner og barn blir gjenstand for seksuell utnyttelse og flere må ty til prostitusjon for å overleve.

Covid-19-pandemien har forverret krisen ytterligere. Da store deler av den økonomiske aktiviteten i nabolandene har blitt stengt ned, har mange venezuelanere som ofte arbeider i uformell sektor, mistet sin inntekt og bosted. Mange har heller ikke tilgang på helsetjenester eller utdanning.

Norge har i mange år vært en viktig partner for landene i regionen, og er engasjert gjennom både humanitær bistand, freds- og forsoningsarbeid og støtte til bærekraftig utvikling. Colombia er et av Norges partnerland og var i fjor fjerde største mottaker av bistandsmidler fra Norge.

Norge understreker betydningen av en varig politisk løsning på krisen i Venezuela.

- Fra norsk side vil vi fortsette vårt brede engasjement og være en partner for folket og landene i regionen. For oss er det avgjørende at sivilt samfunn og kvinner inkluderes i alle prosesser, sier statssekretær Hagen.