Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Milepæl for samarbeid om CO₂-håndtering i Europa

Torsdag samlet Olje- og energidepartementet og Europakommisjonen sentrale beslutningstakere fra politikk og industri til høynivåkonferansen om CO₂-håndtering i Oslo.

'
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (f.v), Gassnova-direktør Trude Sundset og EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete får omvisning av Oslo Fortum Varmes direktør for CCS-prosjektet på Klemetsrud, Jannike Gerner Bjerkås (t.h). Foto: Yngve Angvik/Norges delegasjon til EU

Under et møte med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i februar foreslo EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete en høynivåkonferanse om CO2-håndtering (CCS) i Oslo. Møtet i Brussel skjedde i anledning av den fjerde energikonferansen mellom EU og Norge, i regi av Olje- og energidepartementet, Europakommisjonen og Gassnova.

Konferansen i Oslo ble innledet med et høynivåmøte i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien med nøkkelpersoner fra myndighetssiden, industrien og organisasjoner. Deretter gikk turen til Operaen.

— Jeg er overbevist om at økt samarbeid er veien å gå for å gjøre CO-håndtering til et effektivt klimaverktøy både i Europa og på et globalt nivå. Derfor er det gledelig å se at et stadig større antall aktører nå ser på CO-håndtering som en del av løsningen for å få ned utslippene og gjennomføre ambisjonene i Parisavtalen. Denne konferansen har vært en milepæl for samarbeid om karbonfangst og lagring, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Blant deltakerne på konferansen var klima- og miljøminister Ola Elvestuen og generalsekretæren i FNs klimakonvensjon UNFCC, Patricia Espinosa.

Det ble også signert flere intensjonsavtaler mellom Equinor på vegne av partnerne i CO2-lagringsprosjektet Northern Lights og ulike europeiske industriselskaper.

Besøkte CO2-fangstanlegg

På ettermiddagen besøkte EU-kommissær Arias Cañete og olje- og energiminister Freiberg Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo og CO2-fangstpiloten på anlegget. Fortum Oslo Varme er en av to aktører som gjennomfører forprosjektering av CO2-fangst. På Klemetsrud sorteres avfall og blir til energi gjennom fjernvarme.

'
På Klemetsrud i Oslo fikk EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete se CO2-fangstpilotprosjektet til Fortum Oslo Varme sammen med olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: Ole Berthelsen/OED

Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge – gitt at det gir europeisk samarbeid og teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. På EU-siden er CCS definert som ett av syv innsatsområder for å nå et mål om et klimanøytralt Europa i 2050.

Til toppen