Norge og USA tar initiativ til ny allianse mot miljøkriminalitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide tok sammen med USA initiativ til å danne en ny allianse mot miljøkriminalitet under et møte i New York i USA denne uka. Miljøkriminalitet er en av de største ulovlige økonomiene i verden. De som står bak, er ofte mektige aktører som opererer gjennom selskaper og kriminelle nettverk og profitterer stort på ødeleggelse av natur.

– Vi må øke innsatsen betydelig for å stoppe kriminelle aktører som bryter nasjonale og internasjonale lover i jakten på penger. Tusenvis av arter, skog- og havområder, urfolk og lokalsamfunn bærer kostnadene av deres handlinger. Disse ulovlighetene forårsaker stor skade og truer natur vi ønsker å ta vare på, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Eide deltar på FNs generalforsamling som ble åpnet i New York denne uka.

Miljøkrim hogst
Den nye Miljøkrimalliansen skal bekjempe ulovlig hogst, ulovlig fiske, krypskyting og handel med truede dyrearter, ulovlig gruvedrift og ulovlig arealbruksendringer. Målet er å løfte bekjempelse av miljøkriminalitet opp på den politiske agendaen, skape økt engasjement fra alle relevante aktører, sikre samarbeid på tvers av landegrenser, og mobilisere støtte til dette arbeidet. Foto: KLD

Sammen med USAs viseutenriksminister Monica Medina inviterte Espen Barth Eide myndigheter fra hele verden og organisasjoner med spesialkompetanse på bekjempelse av miljøkriminalitet, slik som INTERPOL, til å være med å danne en ny internasjonal allianse mot miljøkriminalitet. Den nye Miljøkrimalliansen skal bekjempe ulovlig hogst, ulovlig fiske, krypskyting og handel med truede dyrearter, ulovlig gruvedrift og ulovlig arealbruksendringer. Målet er å løfte bekjempelse av miljøkriminalitet opp på den politiske agendaen, skape økt engasjement fra alle relevante aktører, sikre samarbeid på tvers av landegrenser, og mobilisere støtte til dette arbeidet.

– Disse kriminelle aktivitetene truer nasjonal sikkerhet, undergraver rettsstaten, frarøver land og samfunn deres naturressursbase og inntekter, driver arter til randen av utryddelse og sprer sykdom. De må stoppes og tiden for å handle er nå, sier USAs viseutenriksminister Monica Medina.

Miljøkrimalliansen skal:

  • Mobilisere politikere og andre til økt innsats for å avdekke de mektige kriminelle nettverkene og aktørene som begår miljøkriminalitet og arbeide for å styrke de juridiske rammene og håndhevingsverktøyene for dette formålet.
  • Engasjere sivilsamfunn, tekniske eksperter og justissektoren for å styrke samarbeidet og den operative kapasiteten som er nødvendig for å etterforske og straffeforfølge individer og syndikater som bedriver miljøkriminalitet og andre ulovlige aktiviteter.
  • Verve givere, filantropier og multilaterale organisasjoner til å være med å finansiere kampen mot miljøkriminalitet.
  • Støtte rettighetene og sikkerheten til urfolk, inkludert kvinner, i deres innsats for å motvirke miljøkriminalitet og styrke kapasiteten til å bevare, bærekraftig forvalte og forsvare naturen, som vi alle er avhengige av.

I tiden fremover vil Norge, USA og andre partnerland- og organisasjoner jobbe med videreutviklingen av alliansen og konkretisering av dette internasjonale arbeidet mot miljøkriminalitet.

Les mer her.