Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Møte med lederne for landets åtte rovviltnemnder

Klima- og miljøvernministeren og landbruks- og matministeren hadde 2. desember 2013 møte med lederne for landets åtte rovviltnemnder.

- Landbruks- og matministeren og jeg har hatt et konstruktivt møte med lederne i rovviltnemndene hvor vi har fått viktige innspill på områder hvor rovviltnemndene opplever sentrale utfordringer i oppfølgingen av rovviltforliket. Dette omfatter områder som regionale bestandsmål, nemndenes myndighet og handlingsrom, og arealdifferensiert forvaltning, sier klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. 

En viktig del av arbeidet til rovviltnemndene er å lage forvaltningsplaner som blant annet inneholder konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen i den enkelte region. 

- Regionale forvaltningsplaner skal gi forutsigbarhet om forvaltning av rovvilt og for mulighet til levedyktig næringsdrift basert på beitebruk. Politisk ledelse i Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet vil ta initiativet til å ha et drøftingsmøte med nemndene våren 2014 hvor vi drøfter hvordan vi bedre kan nå målet i rovviltforliket om en tydelig soneforvaltning, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Miljøverndepartementet vil også i tiden fremover jobbe for mest mulig effektive uttak av rovvilt som forebygger skade på beitedyr og få på plass en instruks for saksbehandlingstid i rovviltsaker. 

- Fra 1. januar 2014 vil jeg iverksette en instruks om saksbehandlingstid som vil gjelde for alle instanser innenfor rovviltforvaltningen. Siktemålet er å få ned saksbehandlingstid og sikre at saker behandles så raskt at de ikke mister sin aktualitet, sier Sundtoft. 

Til toppen