Møte med økonomar

Sted: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter fleire økonomar for å diskutere den økonomiske situasjonen, i lys av aukande arbeidsløyse og det kraftige fallet i oljeprisen.

Økonomane som deltek på møtet er Harald Magnus Andreassen (Swedbank), Steinar Holden (UiO), Elisabeth Holvik (Sparebank 1 Gruppen) og Hilde Bjørnland (Handelshøyskolen BI).

Det vil vere mogleg å fotografere ved starten av møtet. Møtet går føre seg på Statsministerens kontor i Glacisgata 1. Oppmøte for fotografar klokka 10.40. Ta med pressekort og gyldig ID.

Kl. 12.30: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen møter pressa i etterkant av møta med sentralbanksjefen og økonomane. Oppmøte for pressefolk klokka 12.10. Ta med pressekort og gyldig ID.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.