Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpent møte om høring av Norge i FNs menneskerettighetsråd

Alle FNs medlemsland blir gjenstand for periodiske høringer om menneskerettighetssituasjonen i landet ca. hvert femte år (Universal Periodic Review/UPR). I forbindelse med den forestående høringen av Norge inviterer UD til et informasjons- og innspillsmøte fredag 4. mai.

Høringene munner ut i anbefalinger fra andre land om tiltak for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene. Bruken av mellomstatlige anbefalinger legger til rette for en konstruktiv debatt, og et stort engasjement og innspill fra det sivile samfunn bidrar til større åpenhet rundt menneskerettighetsutfordringer i alle land.

I forbindelse med at Norge skal høres for tredje gang i april/mai 2019, skal vi levere en rapport til Menneskerettighetsrådet i februar 2019. Rapporten skal inneholde en redegjørelse for oppfølging av de nasjonale prioriteringene som er opplistet i Norges forrige rapport og anbefalingene som Norge godtok etter den andre UPR-høringen i 2014, samt andre utviklingstrekk på menneskerettighetsfeltet. Anbefalingene fra andre land og Norges tilbakemelding på disse er tilgjengelige i databasen til UPR Info.

I forbindelse med den forestående høringen inviterer Utenriksdepartementet til et informasjons- og innspillsmøte.

Dagsorden for møtet

  • Innledning ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide
  • Forberedte innspill fra deltakerne
  • Eventuelle kommentarer til innspillene
  • Spørsmål og svar om prosessen
  • Avslutning

Tid: Fredag 4. mai kl. 12.30-14.00
Sted: Utenriksdepartementet, 7. juniplassen 1, Oslo

Påmelding: Navn på deltakere og ønsker om å gi korte muntlige innspill om temaer som bør inngå i rapporten sendes til [email protected] innen tirsdag 24. april. Skriftlige innspill kan sendes til [email protected] innen 18. mai.

De som skal delta på møtet må medbringe legitimasjon.

Mer informasjon om UPR:

Til toppen