Forsiden

Næringsministeren lanserer eksportsatsing for havvind torsdag 1. desember 2022

Torsdag 1. desember lanserer Næringsministeren den første eksportsatsingen under reformen «Hele Norge eksporterer». Satsingen er et offentlig-privat samarbeid og skal bidra til at norske aktører kan ta større andeler på det globale havvindmarkedet.

Nett-tv Lansering av eksportsatsing for havvind

Se sendingen her

Se sendingen her

– Norge skal bli en verdensledende havvindaktør. Vi har teknologi og kompetanse fra maritim næring og olje- og gassnæringen. Samtidig har norsk næringsliv en unik evne til å omstille seg. Dersom industrien og staten satser målrettet og raskt, har norske aktører en solid mulighet til å ta markedsposisjoner på det globale havvindmarkedet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Det er i Hurdalsplattformen fastsatt et ambisiøst mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og samtidig kutte de samlede klimagassutslippene med minst 55 prosent. For å nå eksportmålet har regjeringen opprettet et Nasjonalt eksportråd bestående av representanter for næringslivet og partene i arbeidslivet, som både skal gi innspill til større eksportfremmesatsinger og gi regjeringen råd om strategisk innretning på eksport. Eksportsatsingen på havvind er den første satsingen Nasjonalt eksportråd har foreslått for regjeringen.

Sted: Klimahuset i Oslo, Sars gate 1.

Tidspunkt: Torsdag 1. desember kl. 10.30 – 11.45. 

Påmelding

Presse som ønsker å delta på konferansen kan melde seg på til media@nfd.dep.no.

Om nett-tv-sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte.

Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.