Presseinvitasjon

Næringsministeren vil ha flere kvinner inn i selskapsledelsen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fredag 19. august inviterer næringsminister Jan Christian Vestre til innspillsmøte i Trondheim om hva som må til for å få flere kvinner inn i ledelsen i norske selskaper.

– Knapt 20 prosent av styremedlemmer i private selskaper er kvinner og syv av ti aksjeselskap har kun menn i styret. Vi trenger derfor en likestillingsdugnad i næringslivet for å gjøre det mer mangfoldig og bedre. Nå ser jeg fram til å møte bedrifter i Trondheimsregionen for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren har allerede varslet at regjeringen skal sende et forslag på høring før jul om kvotering i norske selskaper.

Sted: NTNU Gløshaugen, Sem Sælandsvei 1, første etasje («Gruva»).
Tid: Kl. 08.45 - 11.00. Registrering fra 08.30. Åpent for presse til cirka kl. 09.45.

Deltakere:

  • NTNU
  • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
  • Frøy AS
  • Hent AS
  • Signicat AS
  • Volue ASA.

I forbindelse med besøket til Trondheim skal statsråden også besøke SIVA (klokken 10-11). 

Presse som ønsker å delta kan ta kontakt med media@nfd.dep.no eller ringe 902 51 303.