Næringsministerens innlegg på pressekonferanse om økonomiske tiltak

Vi må erkjenne at pandemien nok en gang har kommet tilbake med stor styrke.

Ingen av oss ønsker dette.

Men hvis vi ikke setter inn tiltak nå, blir det mye verre senere.

Det er vanskelig å forestille seg at det kan bli verre, men det kan det.

Situasjonen de neste ukene er svært usikker.

Mange land har allerede erfart at situasjonen kan bli svært krevende.  

Dit vil vi ikke.

*

Vi vil holde så mye av samfunnet som mulig åpent, for at folk skal ha en jobb å gå til, og for å holde aktivitetsnivået i næringslivet oppe.

Men vi kommer ikke utenom at noen bransjer vil opplever sterke begrensninger.

Mange av bedriftene som igjen blir hardest rammet, er de som lever av å knytte oss sammen.

Og som lever for å skape gode møteplasser i små og store lokalsamfunn over hele landet.

Mange bedriftseiere og ansatte har kjempet hardt for å overleve under pandemien.

Små og store bedrifter. Familieeide. Enkeltmannsforetak. Gründerselskaper.

Det er veldig forståelig at dere kjenner på stor fortvilelse nå.  

Til dere som må avlyse en etterlengtet julebordsesong, som må permittere ansatte og som nok en gang frykter at livsverket faller i grus.

Til dere som føler at dere må ta støyten for å få ned smittetallene:

Jeg vet at det ikke er ord som kan gi dere håp nå.

Bare konkrete realiteter.

*

Jeg vil forsikre dere om at staten vil strekke seg langt for å hjelpe næringslivet - som blir skadelidende på grunn av tiltakene som skal bremse smitteutviklingen.  

Derfor lanserer vi nye tiltak i dag.

Hele veien har vi hatt daglig og god kontakt med partene i arbeidslivet.

Jeg vil takke partene for gode innspill.

Det har vært viktig for å lage målrettede ordninger.

*

Dette er de viktigste tiltakene:

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut året.

Dersom det blir behov for det, vil vi vurdere å forlenge den ytterligere.

Bedrifter med mer enn 30 prosents omsetningsfall kan få dekket inntil 85 prosent av de faste uungåelige kostnadene.

Vi øker taket for total støtte for å ta høyde for at ordningen varer lengre enn det den opprinnelig var tenkt til.

Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig.

Koronastøtten er finansiert av felleskapet, og den skal gå til å bevare arbeidsplasser.

Det er ikke meningen at koronastøtten skal finansiere utbytte til eiere.

Vi innfører begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte.

Det blir krav om tilbakebetaling av tilskudd som man mottar for november og desember dersom man året under ett, går med overskudd.

*

Vi innfører støtte til tapt varelager.

Det betyr at de bedriftene som nå er direkte berørt av smitteverntiltakene, for eksempel bedrifter som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av tapt varelager, det vil si varer som går ut på dato fordi de ikke kan omsettes som følge av det målrettede smitteverntiltaket.

Vi innfører en støtteordning for store publikumsåpne arrangementer.

Det vil si at arrangementer som er ment for allmennheten, og som ikke kan gjennomføres på grunn av reglene om avstand og maks antall på arrangementer, kan få dekket inntil 60 prosent av det faktiske underskuddet knyttet til disse arrangementene.

Vi vurderer sammen med partene hvordan vi også kan innlemme lukkede arrangementer i denne ordningen.

Det er et innspill som også har vært viktig for eventbransjen.

*

Vi styrker den kommunale kompensasjonsordningen.

Det er et kraftfullt tiltak som treffer godt lokalt, og som kommunene sammen med lokalt næringsliv kan innrette best mulig.

Det jobbes tett og grundig sammen med partene om en løsning for en lønnsstøtteordning, som skal bidra til å holde flere i jobb, og som må ses i sammenheng med permitteringsregelverket.

*

Dette er forslagene vi legger fram nå.

Vi følger situasjonen fra time til time.

Blir det behov for ytterligere grep, vil vi fortløpende vurdere det sammen med partene.

Når dette er over, vet vi at det er ingenting folk heller vil, enn å møtes på de arenaene som alle de dedikerte menneskene i utelivsbransjen og kulturlivet har skapt for oss.

De stedene skal finnes også etter pandemien.

Takk.

**