Natos utenriksministre møttes i Riga

Utenriksminister Anniken Huitfeldt deltok da Nato inviterte til utenriksministermøte i Latvias hovedstad, 30. november til 1. desember.

Blant temaene på Nato-møtet var arbeidet med strategisk konsept, rustningskontroll, Ukraina og Afghanistan, og å forberede neste års Nato-toppmøte i Madrid.

Utenriksministeren på talerstolen
Utenriksminister Anniken Huitfeldt på talerstolen under Natos utenriksministermøte i Riga. Foto: UD

– Regjeringen vil styrke og videreutvikle Nato og støtter fullt opp om Natos strategiske konsept og avskrekkingspolitikk, sier Huitfeldt.

Huitfeldt møtte også utenriksministere fra flere allierte land, EUs høyrepresentant for utenrikssaker Josep Borrell, og utenriksministrene fra Georgia, Ukraina, Sverige og Finland, som var til stede på deler av møtet.

To utenriksministere
Utenriksminister Anniken Huitfeldt sammen med utenriksminister Edgars Rinkēvičs fra Latvia. Foto: UD
Personer rundt et møtebord
I møte med den latviske utenriksministeren. Foto: UD

Nedrustning

Det er bred enighet i Nato om at det er viktig med rustningskontroll, arbeid for nedrustning og ikke-spredning av kjernevåpen.

– Norge vil jobbe for full gjennomføring av Ikkespredningsavtalen (NPT). Det er sterk støtte i Nato for arbeidet Norge leder om å kontrollere at nedrustning faktisk finner sted, såkalt verifikasjon, sier Huitfeldt.

Regjeringen planlegger for at Norge deltar som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen.

– For å fremme en mer aktiv nedrustningspolitikk er det viktig å være til stede der nedrustning blir diskutert. Vi noterer oss at den nye tyske regjeringen også vil delta som observatør på statspartsmøtene til atomforbudstraktaten. Det er uaktuelt for oss som Nato-land å undertegne traktaten. Men 86 av verdens land har undertegnet. Å være til stede og lytte er klok politikk og truer ikke Nato, sier Huitfeldt.

Ukraina

For andre gang i år har Russland samlet store og uvanlige styrkekonsentrasjoner nær Ukraina.

– Den russiske styrkeoppbyggingen rundt Ukraina er bekymringsfull. Norge følger situasjonen nøye og er i tett kontakt med våre allierte, sier Huitfeldt.

Det er Russlands ansvar å trappe ned spenningen ved å avslutte oppbyggingen og trekke styrker tilbake. Eventuell fornyet russisk militær innblanding i Ukraina vil ha store politiske og økonomiske konsekvenser.

Natos strategiske konsept

Natos strategiske konsept er alliansens viktigste overordnede styringsdokument. Det legger føringer for alliansens langsiktige prioriteringer og tilpasning til nye sikkerhetsutfordringer.

– Den sikkerhetspolitiske virkeligheten i verden har endret seg betydelig siden Nato vedtok sitt strategiske konsept i 2010. Vi støtter en videreføring av Natos tre kjerneoppgaver. En sterkere vektlegging av kollektivt forsvar og alliansens nærområder er viktig for oss, sier Huitfeldt.

Familiebilde i Nato
Familiebilde under Natos utenriksministermøte i Riga. Foto: UD