Pressemeldinger

Ni av ti kommuner mener valglokalene var tilrettelagt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En ny rapport viser at kommunene mener valglokalene i egen kommune var tilgjengelige for alle velgere.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Institutt for samfunnsforskning gjennomført et forskningsoppdrag om tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. Resultatene er oppsummert i en ny rapport.

Ni av ti mener alle lokaler var tilgjengelige

Alle landets kommuner har fått tilsendt spørreskjema. I tillegg har forskerne intervjuet og observert valglokaler i ni casekommuner. Målet med undersøkelsen var å få innsikt i hvordan kommunene arbeider for å oppfylle kravene til tilgjengelighet og tilrettelegging. Det har også vært et mål å få økt forståelse for hvorvidt og i hvilken grad de oppfyller kravene til tilgjengelighet og tilrettelegging i og rundt valglokaler.

Ni av ti kommuner mener at de fleste velgere med funksjonsnedsettelse kunne stemme i samtlige valglokaler i kommunen. Når det gjelder kravene til tilgjengelighet, er inntrykket at kommunene ser på disse som håndterbare. Observasjonene viser samtidig at det er rom for forbedring når det gjelder fremkommelighet til valglokalene og merking/skilting.

Rapporten viser at få kommuner involverer personer med nedsatt funksjonsevne når valget planlegges. Kun et mindretall av kommunene involverer rådet for personer med funksjonsnedsettelse, eldrerådet eller andre personer med funksjonsnedsettelse i beslutninger om hvilke lokaler som skal benyttes og hvordan disse skal utformes.

Ulike utfordringer med tilgjengelighet

Resultatene tyder på at tilretteleggingen for rullestolbrukere var mer konsekvent gjennomført enn tilretteleggingen for synshemmede. Blant annet var valgurnene i alle lokaler plassert slik at de var tilgjengelige for rullestolbrukere og de fleste lokalene hadde minst ett rullestoltilpasset valgavlukke. Når det gjelder tilretteleggingen for synshemmede, varierte tilgangen på stemmesedler i punktskrift varierende.

Store og små kommuner ser ut til å ha ulike utfordringer med tilgjengelighet. Mens noen store kommuner peker på utfordringer med hensyn til parkering i sentrumsnære bydeler, peker noen små kommuner på utfordringer med at valglokalene ligger i samme lokaler som skoler, som gir utfordringer på grunn av overlappende åpningstider. Noen trekker også frem at bygget skal være «offentlig» eller ha et «offentlig preg» som en kilde til utfordringer.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00