Nok er nok

Innlegg av helse- og omsorgsminister Bent Høie i Vårt Land 27. mars 2015.

Hvem som helst kan klare å gå Birken. De må bare ville det nok.

Ordene er ikke mine. De er skrevet av kommentator Lars Gilberg i Vårt Land. Han må gjerne både mene det og gi uttrykk for det. Jeg vil gjerne fortelle hvorfor jeg ikke gjør noen av delene.

Vi har flere utfordringer når det gjelder folkehelse. En av dem er at vi beveger så lite at det kan gi oss helseproblemer. Regelmessig fysisk aktivitet gir mer enn røde kinn og krøller i håret. Det forebygger både fysiske og psykiske sykdommer og gir lengre levetid.

Men disse fantastiske effektene er det mange som går glipp av. Norske femtenåringer sitter mer stille enn norske pensjonister. Kun tre av ti voksne kvinner og menn er så fysisk aktive som helsemyndighetene anbefaler.

Det er flere årsaker til dette. Jeg tror en av dem er at vi ikke har greid å formidle godt nok hva vi mener når vi anbefaler folk å være fysisk aktive. Det er mange som aldri kommer seg ut av sofaen fordi de tror at det å være fysisk aktiv betyr å svette på spinning med syttenåringer eller gå Birken med glider og Gilberg. Det stemmer heldigvis ikke!

For personer som ikke beveger seg mye vil selv en liten økning i aktivitetsnivået gi en betydelig helsegevinst i form av redusert sykdomsrisiko, bedre livskvalitet og økt funksjonsevne. Jeg er opptatt av å fomidle dette til dem som sitter i sofaen. Til dem som verken har ski, joggesko eller kondis.

Jeg gikk ikke til angrep på verken birkebeinere eller andre i VG forrige helg. Jeg sa at det har større betydning for folkehelsen at folk flest går en liten tur enn at et fåtall strever etter å nå den perfekte tiden i Birkebeinerrennet.  Jeg sa også at det er viktig at vi som er helsepolitikere ikke forsterker inntrykket av at det eneste saliggjørende er å gå lange turer som Birken – men også framhever at de korte turene er bra for helsa.

Undersøkelser viser at norske ungdommer aldri har vært så velfungerende som i dag. De gjør det godt på skolen. De har et godt forhold til foreldrene sine og de har gode venner. Men en skremmende stor andel av dem strever likevel psykisk. De føler at de ikke er gode nok. Derfor stresser de for å bli enda bedre. Få enda bedre karakterer. Bli enda mer veltrent. Bli enda tynnere.

Mitt budskap forrige helg er også rettet mot dem.

Kjære Lars Gilberg. Det handler ikke om å ville det nok.

Det handler om at litt er nok. 

Til toppen