Statsminister Jonas Gahr Støre på Zerokonferansen:

Norge skal ta ansvar for utslippskutt

– Norge skal kutte egne utslipp og bidra til utslippskutt i andre land. Omstillingen er en enorm oppgave, men også en mulighet, sa statsminister Jonas Gahr Støre på Zerokonferansen i Oslo onsdag.

Statsminister Jonas Gahr Støre holder tale på Zerokonferansen
Norge skal ta ansvar for egne utslippskutt og bidra til kutt i andre land, sa statsminister Jonas Gahr Støre på Zerokonferansen i Oslo onsdag. Foto: SMK

Zerokonferansen samler politikere, næringslivsledere og folk fra organisasjonslivet til klimadebatt. Statsministeren la vekt på at regjeringen har høye ambisjoner i klimapolitikken.

– Utslippskutt skal være kjernen i vår strategi for vekst, eksport og jobbskaping. Det må etableres ny, grønn industri som kan bidra med løsninger – både her hjemme og i andre land, sa Støre.

Han trakk blant annet frem det utslippsfrie, selvkjørende containerskipet Yara Birkeland som et eksempel på teknologi som er utviklet i Norge og kan få internasjonal betydning.

– Yara Birkeland er blitt en realitet takket være ambisiøse eiere – og støtte fra Enova. Som Yara-sjefen sa: Dette kunne ikke vært mulig noe annet sted enn i Norge. Dette må vi ha mer av, og det vil regjeringen bidra til. Vi har blant annet foreslått å styrke ordningen for grønne lån og vi vil styrke Enova, sa Støre.

Han trakk også frem det nye langsiktige målet for Statens pensjonsfond utland.

– Regjeringen vil at den ansvarlige forvaltningen av fondet skal ha et overordnet langsiktig mål om netto nullutslipp fra selskapene fondet har investert i. Det bør ikke være kontroversielt. Fondet er ikke et utenrikspolitisk eller klimapolitisk verktøy, og målet om høyest mulig avkastning innenfor en akseptabel risiko ligger fast. Men fondet kan gå foran i å vurdere klimarisiko i investeringer og påvirke selskapers adferd i det grønne skiftet, sa Støre.

På klimatoppmøtet i Glasgow ga Norge et løfte om å doble norsk klimafinansiering til utviklingsland innen fem år, fra 7 til 14 milliarder kroner i året.

– En mer rettferdig verden må bygges på ren energi og lavere utslipp, og det er helt avgjørende at fattige land investerer i klimatiltak og fornybar energi, ikke i kullkraft. Norge skal bidra til at det skjer, sa Støre.