Norge styrker samarbeidet med Polen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– De siste tiårene har Norge og Polen gjenoppdaget hverandre som gode naboer i Nord-Europa. Det er Regjeringens klare ambisjon å samarbeide mer systematisk og knytte enda tettere bånd til Polen i årene fremover, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg tok imot sin polske kollega Beata Szydło til politiske samtaler i Oslo tirsdag 2. februar. Norge er det første nordiske landet den polske statsministeren besøker etter regjeringsskiftet i Polen i fjor høst.

Bilateralt samarbeid sto sentralt i samtalene. Handelen er i vekst. Polen er i dag største eksportmarked for norsk sjømat og det viktigste markedet i Europa for norsk forsvarsmateriell. Gjennom EØS-midlene blomstrer også samarbeidet på områder som forskning, energi, miljø og justisområdet.

– Samtidig har Polen fått økt innflytelse i EU og NATO. Dette gjør Polen til en stadig viktigere samarbeidspartner for Norge. Regjeringen har derfor vedtatt en strategi for å videreutvikle de bilaterale relasjonene og fremme norske interesser i Polen, i nærområdet og inn mot EU, sier Solberg. 

Strategien legger til rette for å styrke norsk-polsk samarbeid på 15 definerte områder. Særlig EØS-midlene skal brukes aktivt til å fremme økt kontakt og samarbeid.

Szydło og Solberg diskuterte også flere av utfordringene Europa står overfor, inkludert forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Samtalene dekket også de politiske endringene i Polen etter regjeringsskiftet. Solberg formidlet at Norge leggertil grunn at polske myndigheter fortsatt vil overholde sine forpliktelser i henhold til internasjonale traktater omdemokrati, menneskerettigheter og pressefrihet.