Norges Utvalgte kulturlandskap i landbruket

Tirsdag 23. august samles representanter fra alle Norges Utvalgte kulturlandskap i landbruket, i Nannestad. Akershus er vertskap for Utvalgte kulturlandskap i landbrukets nettverkssamling.

Til sammen er det over 120 personer som er påmeldt samlingen som vil vare over to dager. Blant de påmeldte er grunneiere, bønder og forvaltning fra Norges 22 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland åpner samlingen sammen med varaordfører i Nannestad Karl Henrik Laache, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde. De tre direktoratene som står bak utvalget og årlig bevilgninger til de 22 spesielle landskapene, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren er også involvert i arrangementet.

Asketre på jorde. Ås i Akershus.
Asketre, Ås i Akershus. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO
Til toppen