NVE leverte rapport om norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet mottok torsdag 19. mai en rapport om norsk og nordisk effektbalanse fram mot 2030.

Rapporten ble bestilt av Olje- og energidepartementet våren 2021, blant annet på bakgrunn av effektsituasjonen vinteren 2020 - 2021 og perspektivene til en større elektrifisering av energibruken.

Effektbalansen handler om kraftsystemets evne til å levere strøm til norske sluttbrukere i alle tider av året og under vekslende værforhold. Kraftsystemene i landene rundt oss, men også i Norge, går gjennom store endringer. Mer væravhengig og varierende kraftproduksjon, mer integrerte kraftmarkeder og økt forbruk av strøm til stadig nye formål, vil kreve mer av det norske kraftsystemet.

NVE har gjennomført vurderingen av effektbalansen i samarbeid med Statnett, som har gjort egne vurderinger av den fremtidige effektsituasjonen fra et systemdriftsperspektiv. Statnett venter at de store trendene fram mot 2030 vil gi en mer utfordrende systemdrift. Økt vindkraftproduksjon både i Norden og Nord-Europa øker behovet for reserver.

Les mer om rapporten her: Vi går mot en strammere effektbalanse for kraft - NVE