Ny ekomplan: Mange innspill om fremtidens digitale infrastruktur

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samferselsdepartementet har fått en rekke innspill fra ekombransjen til arbeidet med en ny ekomplan – som skal være en selvstendig del av en ny digital agenda for Norge.

- Digitalisering har enorm betydning for økonomi og samfunnsutvikling, og kan være en stor konkurransefordel for Norge i kampen om fremtidens arbeidsplasser, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i mai 2015 i forbindelse med invitasjonen til innspill.

Regjeringen tar sikte på å legge ekomplanen fram for Stortinget på nyåret 2016. Ekomplanen vil omfatte temaer som sikkerhet i ekomnettene, bredbånd, mobil, markedsregulering, nye aktører og tjenester, nettnøytralitet, leveringsplikt og innføring av ny teknologi.

Digital agenda

Nå har bransjen, interesseorganisasjoner og Nkom levert innspill til departementets arbeid med plan for elektronisk kommunikasjon - ekomplanen. Vi har også fått inn mange innspill i møter med bransjen og folk rundt på møter og seminarer. Nå starter arbeidet vårt med å sammenstille og utforme planen. Viktige spørsmål skal avklares og vi skal sette ekomplanen i sammenheng med regjeringens samlede IKT-politikk i digital agenda.

Det er fortsatt mulig å levere innspill til planen samtidig som vi arbeider med den. Send gjerne ditt innspill til postmottak@sd.dep.no. Forslaget merkes med ”ekomplanen”.

Innspill

Innspillene som vi mottar finner du via vår samleside om ekomplanen.

Se også: