Ny programperiode for EØS-midlene lansert

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Vår visjon er å arbeide sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa, sa EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker da hun lanserte de nye EØS-midlene for en fullsatt sal i Norges Hus i Brussel 25. mai.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker under lanseringen av den nye programperioden for EØS-midlene. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen
EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker under lanseringen av den nye programperioden for EØS-midlene Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Norge, Island og Liechtenstein skal i perioden 2014-2021 bidra med 2,8 milliarder euro til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom EØS-midlene. Representanter fra de tre giverlandene, mottagerlandene og EU var til stede under lanseringen av den nye programperioden.

Se video av hele Elisabeth Aspakers tale under lanseringen her.

I tillegg til Aspaker holdt utenriksministeren fra Liechtenstein, Aurelia Frick, og ekspedisjonssjef Unnur Orradóttir Ramette fra Island innlegg under lanseringen.

EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker sammen med utenriksministeren fra Liechtenstein, Aurelia Frick, og ekspedisjonssjef Unnur Orradóttir Ramette fra Island Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Tredje programperiode

Dette er den tredje programperioden for EØS-midlene siden EØS-avtalen ble inngått i 1994. I den nye perioden vil Norge prioritere klima- og miljøtiltak, fremme av økonomisk vekst og konkurransekraft, og arbeid for et inkluderende Europa.

– EU er blitt mindre konkurransedyktig i den globale økonomien. Dette truer vår velferd og levekår. For å fremme økonomisk vekst og økt konkurransedyktighet, må vi investere mer i folk – i kunnskap, forskning og innovasjon, sa Aspaker.

EØS-midlene skal finansiere ulike prosjekter i 15 av EUs mindre velstående land.  Pengene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottagerlandene, og hvor det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Regjering har valgt ut fem hovedprioriteringer for den nye programperioden, les mer om hovedsektorer og programområdene her.

Forhandlinger om programperioden 2014-2021

EØS-midlene fordeles på ulike programmer etter forhandlinger mellom Norge og mottakerlandene. Hvert program fordeler støtten på prosjekter etter åpne utlysninger.  Forhandlingene mellom Norge og mottagerlandene for den nye perioden starter nå, og Aspaker benyttet anledningen til å snakke til representantene fra de nasjonale knutepunktene for organisering av EØS-midlene i mottagerlandene.

– Vi ser frem til å starte forhandlingene om EØS-midlene, og sammen arbeide for å få mest mulig ut av midlene, sa Aspaker.

Dobbel målsetting

I tillegg til å bidra til sosial og økonomisk utjevning, har EØS-midlene som mål å styrke de bilaterale forholdene mellom Norge og mottagerlandene.

– Vårt mål er å fortsette å styrke båndene til alle partnerlandene på relevante områder og på ulike nivå; politisk, økonomisk, kulturelt og folk-til-folk, sa Aspaker.

Se regjeringens nye nettsider for EØS-midlene for mer info om den nye programperioden og om midlene.