Ny rapport om framtidig transport og infrastruktur i Haugesund-området

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet "KVU Haugesund", en konseptvalgutredning for Haugesund-området. Rapporten beskriver mulige strategier for framtidig transport og infrastruktur i Haugesund og deler av omegnskommunene Tysvær, Karmøy og Sveio.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende KVU-en til ekstern kvalitetssikring (KS1) så snart som mulig. KVU-en vil samtidig bli sendt på lokal høring til berørte miljøer i regi av Statens vegvesen.

Regjeringen vil gå inn i saken etter at ekstern kvalitetssikring og lokal høring av KVUen er gjennomført.

For flere opplysninger – se:

For mer informasjon – ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)