Konseptvalgutredning (KVU) Haugesund

Konseptvalgutredningen for Haugesundsområdet beskriver strategi for framtidig transport og transportinfrastruktur i Haugesund og deler av omegnskommunene Tysvær, Karmøy og Sveio.

Les rapporten (pdf)