Ny regjering med ny retning:

- En enklere hverdag for innbyggere og næringsliv

Statsbudsjettet

Regjeringen sikrer kommunene en robust og forutsigbar økonomi, og legger til rette for vekst i hele landet. – Vi skal skape en enklere hverdag for både innbyggere og næringsliv gjennom å forenkle, fornye og forbedre tjenestene i offentlig sektor, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen legger i dag fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Kommunal- og moderniseringsministeren styrker kommuneøkonomien og lanserer en offensiv digitaliseringspakke for offentlig sektor.

Digitaliseringspakke skal forenkle og forbedre

For å forenkle offentlige tjenester lanserer regjeringen en digitaliseringspakke. Digitaliseringen vil fjerne dobbeltarbeid, frigjøre tid og gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige for innbyggere og næringsliv.

- Vi vil blant annet innføre elektronisk tinglysning i Kartverket, videreutvikle en løsning med elektronisk søknad om bostøtte og lån i Husbanken, og etablere en digital læringsplattform for statlige enheter, sier statsråden.

Øker rammene til kommunene
Robuste kommuner med forutsigbar økonomi er avgjørende for å sikre et samfunn med gode velferdstjenester og mulighet for vekst og verdiskapning. Regjeringen foreslår derfor å øke kommunenes frie inntekter med 5,48 milliarder kroner. Det er en økning på 280 millioner kroner i forhold til forslaget fra Stoltenberg II-regjeringen.

- Jeg er opptatt av at vi skal ha et samfunn med like muligheter for alle. En robust kommuneøkonomi er viktig for at folk i hele landet skal ha et godt tjenestetilbud. Jeg har tillit til at kommunene prioriterer å styrke tjenestene til innbyggerne, sier Sanner.

780 millioner til fylkesveiene
Regjeringen vil føre en offensiv regional- og distriktspolitikk. De regionalpolitiske virkemidlene skal spisses mot innovasjon og nyetablering.

- God distriktspolitikk er å skape arbeidsplasser og legge til rette for verdiskapning i hele landet. Derfor retter vi nå de regionale virkemidlene mot innovasjon, nyskapning og infrastruktur, sier statsråden.

Regjeringen foreslår at deler av midlene som forvaltes av fylkeskommunene til regionale utviklingstiltak omprioriteres, slik at de i stedet styrker fylkeskommunenes muligheter til å vedlikeholde fylkesveiene.


Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen