Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Energiforskning gir store gevinster for samfunnet

En sterk satsing på energiforskning har vært lønnsomt for samfunnet og bidratt til betydelig verdiskaping. Dette er hovedfunn i en ny rapport som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mottok fredag.

Lønnsom satsing

Rapporten som dokumenterer effekter av energiforskning, tar for seg tiårsperioden fra klimaforliket i 2008. Mens det så langt er skapt verdier for 16 milliarder kroner fra prosjektene som inngår i studien, er det fremtidige potensialet beregnet til mer enn 100 milliarder kroner. I tillegg dokumenterer studien også en rekke andre effekter, deriblant hvordan forskningen bidrar til energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp i Norge og Europa.

- Rapporten viser betydelige effekter, som ikke ville vært mulig å realisere uten en systematisk og langsiktig satsing på forskning, sterke forskningsmiljøer og et omstillingsdyktig næringsliv. Jeg glad for at den med all tydelighet viser at det er lønnsomt å satse på energiforskning. Samfunnet får igjen mye mer enn det som investeres, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Konsulentselskapene Impello og Menon Economics har gjennomført studien, i tett samarbeid med åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Dette har skjedd på oppdrag fra Norges forskningsråd. Gjennomgangen omfatter Forskningsrådets store program for energiforskning (Renergi/Energix), program for CO2-håndtering (Climit) og forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). Metoden som er brukt i denne studien er case-basert og omfatter 48 utvalgte eksempler fra åtte tematiske områder innenfor miljøvennlig energi.

-Vi vet at forskning former framtiden, skaper store verdier og mange nye arbeidsplasser.   Energiforskningen er nødvendig for å løse mange av verdens store utfordringer, og rapporten slår samtidig fast at denne forskningen er svært lønnsom, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

Overrekkelsen fant sted på SINTEF Energy Lab i Trondheim.

Les hele rapporten "Effekter av energiforskningen", samt et sammendrag av hovedfunnene.

Til toppen