Ny sjef for Hæren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Brigader Lars Sivert Lervik ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og beordret til stillingen som sjef for Hæren.

Lervik har bred og variert erfaring fra Hæren, hvor han blant annet har vært eskadronsjef i Panserbataljonen, instruktør ved kampvåpenets utdannings- og kompetansesenter og som militærassistent for generalinspektøren for Hæren. I perioden 2007-2009 var Lervik nestkommanderende for Telemark bataljon. Året etter ble han sjef for Telemark bataljon. Lervik har også tjenesteerfaring fra Forsvarets operative hovedkvarter, Forsvarsdepartementet og flere kontingenter i internasjonale operasjoner.

Lervik har sin høyere utdanning fra Master of Arts and Defence studies ved Kings College i 2007, og US Army War College i 2017. Han ble i 2018 utnevnt til brigader og beordret i sin nåværende stilling som sjef Brigade Nord.

Lervik tiltrer stillingen som sjef for Hæren 25. juni.

Lars Lervik
Lars Lervik Foto: Jens Inge Furu/Forsvaret