Ny støtteordning for grønn skipsfart

Regjeringen lanserer en ny støtteordning til bygging av flere miljøvennlige skip og ferger. Satsingen på 65 millioner kroner er en del av regjeringens tiltakspakke for å skaffe flere arbeidsplasser

Pengene til ny støtteordning for grønn skipsfart ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett til aktører i maritim næring, som rederier, verft og utstyrsleverandører. De kan nå søke om støtte. Illustrasjonsfoto: iStock.

Pengene til ny støtteordning for grønn skipsfart ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett til aktører i maritim næring, som rederier, verft og utstyrsleverandører. De kan nå søke om støtte. Illustrasjonsfoto: iStock.

– Pengene skal bidra til utvikling og innføring av lav- og nullutslippsteknologi i innenriks skipsfart. Dette gir reduserte CO2-utslipp og mindre lokal luftforurensning, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Omfatter all innenriks skipsfart

Pengene supplerer andre eksisterende støtteordninger. Ingen av disse ordningene treffer imidlertid så bredt som den nye ordningen for miljøvennlige skip med lave utslipp. Den omfatter all skipsfart med innenriks operasjoner, inklusive havbruks- og fiskeflåten.

– Støtteordningen vil bidra til at Norge opprettholder vår ledende maritime posisjon, både kompetansemessig, teknologisk og miljømessig. Den vil også kunne bidra til mer virksomhet for norsk verft og utstyrsleverandører, som vil gi flere arbeidsplasser langs kysten, sier næringsminister Monica Mæland.

Retter seg mot kommuner og private aktører

Den nye ordningen retter seg mot kommuner, fylkeskommuner private aktører, som rederier, verft og utstyrsleverandører. Kommuner og fylkeskommuner kjøper fergetjenester, og har en viktig rolle i å drive fram omstilling til lav- og nullutslippsteknologi, mens private setter dette ut i livet.

– I Parisavtalen har vi forpliktet oss til å kutte utslipp av klimagasser, inkludert fra skipsfart. Vi sørger nå for at vi får prosjektert grønne skip og ferger klar til bygging. Dette gir også sysselsetting langs kysten og styrket konkurransekraft for norsk maritim næring, sier Vidar Helgesen.

Støtteordning for grønn skipsfart

  • Regjeringen bevilger 65 millioner kroner for at det skal bygges flere miljøvennlige skip og ferger.
  • Klima- og miljødepartementet administrerer støtten til offentlig sektor.
  • Innovasjon Norge administrerer den private delen av støtteordningen. Det sikre godt samspill med eksisterende støtteordninger.
Til toppen