Ny tilskuddsordning til romanifolket/taterne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut en ny, midlertidig tilskuddsordning til tiltak som bidrar til å styrke romanifolket/taternes språk, kultur og historie. Søknadsfrist er 1. september.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Det kan gis tilskudd til ulike små og store prosjekter som bidrar til å oppfylle formålet med ordningen. Eksempler kan være kurs, konserter, utstillinger, arrangementer, rettshjelpstiltak eller annet.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne kan søke om prosjektstøtte. Det blir ikke gitt støtte til privatpersoner over denne tilskuddsordningen, men enkeltmannsforetak kan søke støtte.

Søkere som har rett til å utøve rettshjelpvirksomhet, kan søke tilskudd til  juridisk bistand og rettshjelp til romanifolket/taterne.

Hvordan kan du søke?

Det er laget et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen som skal brukes.

Søknadsfristen er 1. september i år.

Midlertidig tilskuddsordning til permanent ordning er på plass

I 2004 vedtok Stortinget å opprette et fond som en kollektiv oppreisning til romanifolket/taterne. En årlig bevilgning har blitt disponert av Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond. Stortinget har i juni i 2017 vedtatt at stiftelsen ikke lenger skal stå som mottaker av bevilgningen. Det skal i stedet etableres en ny modell for hvordan midlene skal disponeres – i samråd med representanter for romanifolket/taterne.

Ettersom det vil ta noe tid å få etablert en ny modell for den kollektive oppreisningen, er det opprettet en midlertidig tilskuddsordning til tiltak for romanifolket/taterne, slik at ønskede prosjekter kan settes i gang allerede i år. 

Til toppen