Nye foreldreutvalg for grunnopplæringen og barnehagene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye medlemmer av foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og foreldreutvalget for barnehager (FUB) er oppnevnt for perioden 2020-2023. Utvalgene skal sikre foreldrestemmen i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker.Marius Chramer blir leder av FUG og Einar Olav Larsen blir leder av FUB.

Marius Chramer blir leder av FUG og Einar Olav Larsen blir leder av FUB. Utvalgene er selvstendige rådgivende organer for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom skole, barnehage og hjem.

– Jeg ser frem til samarbeidet med Marius Chramer og Einar Olav Larsen. Utvalgene gjør et viktig arbeid. Et godt samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole bidrar til et inkluderende og godt læringsmiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. 

FUB og FUG skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker. Utvalgene skal også veilede og informere om samarbeid mellom barnehage, skole og hjem.

– Foreldreperspektivet er viktig for å skape gode og trygge skoler og barnehager. FUB og FUG fremmer foreldrenes meninger, som vi tar med oss i arbeidet vårt, sier Sanner.

Utvalgene blir bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. FUB skal ha seks medlemmer og FUG syv medlemmer. Utvalgene velges for fire år og har mellom fire og seks møter i året.

Følgende personer ble 20.12.19 oppnevnt i statsråd som medlemmer av FUG for perioden 2020-2023:

 1. Marius Chramer (leder), Tomasjord
 2. Marie Skinstad-Jansen (nestleder), Moss
 3. Sara Marja Magga, Kautokeino
 4. Violet Weli, Oslo
 5. Renate Toft, Steinsland
 6. Stig Oprann, Porsgrunn
 7. Audun Fiskum, Harran

Varamedlemmer:

 1. Lars Nordgård, Titran
 2. Linda Sandåker, Misvær

Følgende personer er oppnevnt som medlemmer av FUB for perioden 2020-2023:

 1. Einar Olav Larsen (leder), Verdal
 2. Cathrine Ballo Olsen (nestleder), Tromsø
 3. Khadan M. Nafstad, Oslo
 4. Thomas Ole Andersen, Røros
 5. Marte Oppedal Vale, Oslo
 6. Erik Eika, Sandvika

Varamedlem:

 1. Silje Lødøen Fiksdal