Nye råd om hatefulle ytringer, hets og trusler mot politikere og kandidater

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lanserer nå en digital veileder for politikere og kandidater om forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler.

– Å delta i politikken skal være givende og lærerikt, men mange opplever dessverre at det har en bakside. Derfor lanserer vi nå en veileder som skal hjelpe politikere å forebygge og håndtere hatefulle ytringer, hets og trusler. Vi skal ikke ha et samfunn der politikere unngår debatter fordi de frykter hets og trusler, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Veilederen er en del av tiltakspakken for å styrke motstandsdyktigheten mot uønsket påvirkning i forbindelse med valget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget veilederen, og har fått faglige bidrag fra Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste.

Skal utvides løpende

Den første versjonen av veilederen, som vi publiserer nå, retter seg spesielt mot politikere og kandidater på nasjonalt nivå.

– Vi markerer nå startskuddet for dette arbeidet, og vi vil bygge ut veilederen med mer innhold og kunnskap. Vi vil også ta med innhold som retter seg mer mot politikere og kandidater på lokalt og regionalt nivå, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00